Scripture

Filter By:

← Return to Blog Home

Daily Scripture 11/21/2021

main image

DAILY READINGS,   November 21-28

SUNDAYMorning: Psalm 118; Evening: Psalm 145; Zechariah 9:9-16; 1 Peter 3:13-22; Matthew 21:1-13

MONDAYMorning: Psalm 106:1-18; Evening: Psalm 106:19-48; Zechariah 10:1-12; Galatians 6:1-10; Luke 18:15-30

TUESDAY: Morning: Psalm [120], 121, 122, 123; Evening: Psalm 124, 125, 126, [127]; Zechariah 11:4-17; 1 Corinthians 3:10-23; Luke 18:31-43

WEDNESDAY: Morning: Psalm 119:145-176; Evening: Psalm 128, 129, 130; Zechariah 12:1-10; Ephesians 1:3-14; Luke 19:1-10

THURSDAY: Morning: Psalm 131, 132, [133]; Evening: Psalm 134, 135; Zechariah 13:1-9; Ephesians 1:15-23; Luke 19:11-27

 FRIDAY: Morning: Psalm 140, 142; Evening: Psalm 141, 143:1-11(12); Zechariah 14:1-11; Romans 15:7-13; Luke 19:28-40

SATURDAY: Morning: Psalm 137:1-9, 144; Evening: Psalm 104; Zechariah 14:12-21; Philippians 2:1-11; Luke 19:41-48

SUNDAYMorning: Psalm 146, 147; Evening: Psalm 111, 112, 113; Isaiah 1:1-9; 2 Peter 3:1-10; Matthew 25:1-13

FOR THE WEEK: John 18:33-37; Revelation 1:4-8 2 Samuel 23:1-7; Psalm 132:1-18;  TTBS: Luke 11